Home 1000+ điều hạnh phúc

1000+ điều hạnh phúc

Có rất nhiều cách để cắt nghĩa hạnh phúc, nhưng với tôi hạnh phúc chính là những điều xinh đẹp, nhỏ bé, giản dị và bình yên trong cuộc sống của mỗi người.
Tôi rất thích một câu nói của của Victor Hugo như thế này: “Hạnh phúc lớn nhất trên đời là niềm tin vững chắc rằng chúng ta được yêu – được yêu chính bản thân, hay đúng hơn được yêu bất chấp bản thân ta.”