Home Review sách

Review sách

Review sách là gì?

Review sách là hoạt động đánh giá, chia sẻ cảm nhận về một cuốn sách nào đó từ độc giả. Những đánh giá mang tính cá nhân hóa, thể hiện thái độ của người đọc đối với cuốn sách đó.

Review sách tại Hương Nguyễn Blog là gì?

Hoạt động này tại Hương Nguyễn Blog không còn đơn thuần là việc đánh giá và nêu cảm nhận về một cuốn sách nào đó. Hoạt động này tại đây sẽ bao gồm những bài học có thể ứng dụng được vào cuộc sống. Bài học mà Hương Nguyễn có được từ cuốn sách.

Với Hương Nguyễn, review sách là một hình dung lại những trải nghiệm hay ho, thú vị khi đọc một cuốn sách nào đó.

Ở đây, rất khó để tìm kiếm lời “chê” với các cuốn sách. Bởi quan điểm của Hương Nguyễn, bất cứ thứ gì sinh ra trên đời đều có ít nhất một ưu điểm nào đó, huống chi là sách. Chúng ta sẽ luôn tìm được những điều tốt đẹp từ bất kỳ cuốn sách nào.

Cùng trải nghiệm với Hương Nguyễn nhé!